Resultats Campaña Insumisión Fiscal 2012

Comunicado con los datos de la Campaña de Insumisión Fiscal 2012. Derecho de Rebelión

Después del verano, y una vez terminada la campaña de insumisión fiscal a la declaración de renta 2012, procedemos a compartir la información que tenemos de la participación. Convocada por “Derecho de rebelión” y difundida a través de la publicación digital del Manual de desobediencia económica y de 5000 versiones impresas, ya disponemos de la información de las cuentas bancarias vinculadas a la Cooperativa Integral Catalana, que han servido de paraguas de esta acción (como herramienta para los proyectos sin entidad jurídica propia), y en algún caso, gracias a la información que se nos ha hecho llegar por otros medios, hemos accedido a la siguiente información:

 

PAH Madrid 1.994,58 € 10
Objeccio Fiscal Mallorca 8.047,68 € 15
laboral lavapies 547,90 € 1
Ecotienda de la vera 29,25 € 1
Cooperativa Integral Madrileña 1.088,89 € 4
Taller artesania noitiña 205.00 € 1
AureaSocial 681,56 4
Cooperativa Integral Catalana 840,21 3
Ca La Fou 189 2
Cooperativa d’habitatge social 160,18 1
Caja de resistència común de la campaña 302,12 4
TOTAL 13.881,37 € 46

Amb aquestes dades, veiem amb claredat el paper actiu de les oficines de desobediència a Madrid, Barcelona i especialment Mallorca, a la qual felicitem per la bona resposta generada.

D’altra banda, el formulari confirmant la participació en la campanya d’insubmissió fiscal el van omplir 43 persones. De les quals 20 serien part dels 46 anteriors, i altres 23 han donat informació de que les seves aportacions han estat a projectes diferents dels que hem nomenat aquí, (alguns d’ells que formaven part de la llista de la campanya com és el cas del CS La Pantera Rosa de Saragossa) i que en tot cas han estat projectes ben diversos.

Per això, ens fem la idea que la participació en la campanya ha estat molt descentralitzada i ens imaginem que hi ha hagut molta gent la participació no s’ha registrat i que han escollit els projectes més propers en què participen.

Tanmateix, també ens sembla clar que aquesta participació no ha estat tan alta com haguéssim desitjat. Possiblement, el fet que sigui el primer any en què es promou una campanya d’insubmissió amb uns percentatges bastant grans en relació a precedents anteriors (campanyes d’objecció als pressupostos militars), ha comportat que moltes persones afins a aquesta proposta no es s’hagin atrevit a fer-la per por a la resposta que pugui realitzar l’Agència Tributària.

Tanmateix, les quantitats econòmiques que hem mogut no són menyspreables, i estan servint per donar alè a alguns projectes. ¡Agraïm la participació a totes les persones que s’han implicat!

Quedarem a l’espera del que passi en el transcurs de l’any, en relació a la possible resposta que es generi per part de l’administració, i alhora esperem poder preparar encara millor la campanya per la insubmissió fiscal de l’any que ve.

Les Oficines de desobediència econòmica no esperaran a la propera temporada de la declaració de renda per reactivar. Ara mateix, des d’aquestes ODE s’està plantejant aportar eines per a la desobediència civil a l’IVA. Serà una campanya permanent i donarà suport a les persones que voluntàriament o per obligació es fan insolvents per seguir amb la seva activitat i amb la seva vida, de la millor manera que puguin trobar.

Podeu seguir el dia a dia de les iniciatives coordinades de les Oficines de Desobediència Econòmica, mitjançant el web: www.derechoderebelion.net

Coordinación Derecho de rebelión // Oficina de desobediencia económica de Barcelona

 

Speak Your Mind

*