Version galego

Dereito de Rebelión
Iniciativa para xenerar un movemento de desobediencia civil masiva
Se nos roganizamos podemos ser capaces de crear e defender espazos ceibes do control e opresión do poder. Cando o consigamos. O Estado non quedará bloqueado inmediatamente, senón que se esforzará en reprimirnos e tumbar noso contrapoder para manterse coma hexemónico. Así, estamos abrindo un espazo no que as extratesias de acción terán que ser moi ben definidas para converterse en opcións sólidas que incluan unha parte significativa da sociedade.
Neste contexto propomos a desobediencia civil ás leies estatais que nos afecten. Coma persoas individuais, coma seres ceibes, temos na desobedencia civil e na autoxestión de tódalas facetas de nosa vida, dous ferramentas fundamentais de acción política: coma pobo organizado de forma masiva témola responsabilidade de facer que o entorno no que vivimos e no que actuamos, chegue a ser coma queremos que sexa.
Entendemos coma desobedencia civil, unha acción lexítima (inda que o marxe da lei) realizada de maneira consciente e comunicada públicamente para poder conseguir unha transformación parcial e global da sociedade. A aposta pola desobedencia civil é unha aposta para facer pedagoxía a través de acción, para xenerar unha vía constructiva de visibilizalo conflicto, para comunicar dende o exemplo o compromiso persoal e colectivo. Trátase dunha vía de acción que nos empodere coma persoas e que tivo importantes precedentes na historia do último século.
Unha das estratexias actuais no marco da desobedencia é a iniciativa “Exerceremos o dereito de rebelión”, posta en marcha o pasado mes de setembro declarando a falta de lexitimidade das institucións do Estado. Mediante o manifesto que deu orixe a esta iniciativa, facilítase o contacto entre persoas que se comprometen coa insumisión ó Estado e a desobedencia a tódalas leies e a tódalas políticas que consideramos inxustas.
A organización da iniciativa xestouse de maneira asamblearia, fomentándolos procesos de construcción colaborativa para facilitar distintas accións de desobedencia e acceso a varias ferramentas que podan guialo proceso. Desta maneira, o encontro periódico en asamleas e o traballo colaborativo a través da rede permitiu que numerosas persoas de diferentes partes do mundo e en especial persoas do Estado español, podan compartir e traballar conxuntamente.
Somos millóns de persoas dispostas a actuar polo que debemos ceibarnos dos nosos medos e inseguridades, para recoñecer públicamente noso compromiso e compartir co noso entorno a experiencia de dignidade, facilitándola liberación de cada unha de nos para vivir coherentemente cos nosos ideais.
Desobediencia económica para a autoxestión
A proposta de Dereito de Rebelión non é soio unha proposta de desobedencia civil coordinada, senon que, ademais, é unha estratexia de acción que quere profundizar nunha vision do mundo comprometida coa autoxestión e a construcción de alternativas ó capitalismo. Por iso xa no manifesto chamamos á resistencia fiscal total ó Estado, para redirixilos impostos hacia a autoxestión fiscal dende as asambleas populares locais, moito mais merecedoras da soberanía que as institucións gubernamentais que someten a poboación. (páx 16)
Dende dereitoderebelión.net coordinouse a creación do manual de desobediencia económica que podedes atopar en : http://www.derechoderebelion.net/manual e actualmente estase iniciando a creación de oficinas de desobedencia económica, coma feramenta de apoio a iniciativas coma a insumisión fiscal, a autoorganización dos deudores, e a insolvencia coma forma de acción (páx 17)

        

Exercerémolo dereito de rebelión. 

Súmate o manifesto dunha nueva dignidade rebelde.

“Cando o goberno viola os dereitos do pobo a Insurrección é para o pobo e para cada porción do pobo, o mais sagrado de seus dereitos e o mais indispensable de seus deberes” (Declaración dos dereitos do home e do cidadán de 1793).
A actual constitución española, dictada polo capital internacional e aprobada a espaldas do pobo, non soio non nos representa, senon que non a recoñecemos coma vinculante para nos.
No seu artigo 135.3 dice que “Os créditos para satisfacelos intereses e o capital da débeda pública das Administracións entenderanse sempre incluido no estado de gastos de seus presupostos e seu pago gozará de prioridade absoluta”.
Coa aprobación sen referendum deste cambio constitucional, demostrouse de maneira definitiva que a soberanía popular non controla o estado, o cal foi secuestrado polo poder económico.
Un goberno que actúa en beneficio dunhes poucos é ilexítimo.
Según o código penal español:.
“Son reos de delito de rebelión os que alzáranse violenta e públicamente para calquera dos fins seguintes:
Derrogar, suspender ou modificar total ou parcialmente a Constitución”
Por elo e dado o carácter precipitado, interesado e antidemocrático desta recente reforma constitucional, podemos determinar, que os delincuentes están no goberno e nas estructuras que o secundan.
O dereito á rebelión, está recoñecido dende fai mais de dous séculos polo estado internacional, a través por exemplo da “Declaración dos dereitos do home e o cidadán” de 1793. Sua función é facer prevalecelo dereito de rebelarse polo ben común, ante situacións coma a que estamos vivindo.
Ante a rebeldía golpista dos de enriba, o dereito de rebelión das de abaixo.
Noso compromiso é co ben común e por iso, seguindo noso deber lexítimo coma cidadáns, declarámonos rebeldes á constitución, insumisos ó Estado e desobedentes a toda autoridade que o represente. É por elo que declarámonos cidadans das asambleas populares e das asambleas de proxectos postcapitalistas nas que participamos. É desta maneira coma exercemos nosa soberanía.
Comprometémonos a facer todo o que esté o noso alcance para construir un novo poder popular que posibilite unha nova sociedade onde as decisións sexan tomadas realmente polo pobo.
Entendemos que trala gran acumulación de indignación que vivimos a mellor forma de recuperala dignidade, é mediante a rebeldía.
Entendemos coma dignidade nosa capacidade de desobedecer leies inxustas e/ou contrarias ó benestar dos pobos.
Por todo elo, comprometémonos co chamento para iniciar e extender unha acción de resistencia fiscal total ó Estado español e hacia aqueles que o controlan coma acción consecuente para demostrar que non pagaremos “suas débedas”, porque non recoñecemos esta constitución. Unha desobediencia fiscal que sirva para alimentala autoxestión das asambleas e dende estas, dar “prioridade absoluta” á financiación participativa dos recursos que consideramos realmente públicos.
Posto que a situación que vivimos no Estado español,é común a moitos paises do mundo e posto que os poderes económicos que mandan son globales, animamos os seres humáns de todo o mundo a afirmar seu dereito de rebelión mediante manifestos coma este.
A resistencia fiscal foi unha das estratexias de desobedencia civil que levou á India hacia a independencia do Imperio británico; agora pode ser unha estratexia clave para independizarnos a todos do capitalismo global.
Xa superamos a fase de indignación, agora somos ¡Unha nova dignidade rebelde!
Mais info 
www.derechoderebelion.net  Onde podes adherirte ó manifesto e as distintas formas de desobedencia civil.

Dereito de Rebelión
Iniciativa para xenerar un movemento de desobediencia civil masiva
Se nos roganizamos podemos ser capaces de crear e defender espazos ceibes do control e opresión do poder. Cando o consigamos. O Estado non quedará bloqueado inmediatamente, senón que se esforzará en reprimirnos e tumbar noso contrapoder para manterse coma hexemónico. Así, estamos abrindo un espazo no que as extratesias de acción terán que ser moi ben definidas para converterse en opcións sólidas que incluan unha parte significativa da sociedade.
Neste contexto propomos a desobediencia civil ás leies estatais que nos afecten. Coma persoas individuais, coma seres ceibes, temos na desobedencia civil e na autoxestión de tódalas facetas de nosa vida, dous ferramentas fundamentais de acción política: coma pobo organizado de forma masiva témola responsabilidade de facer que o entorno no que vivimos e no que actuamos, chegue a ser coma queremos que sexa.
Entendemos coma desobedencia civil, unha acción lexítima (inda que o marxe da lei) realizada de maneira consciente e comunicada públicamente para poder conseguir unha transformación parcial e global da sociedade. A aposta pola desobedencia civil é unha aposta para facer pedagoxía a través de acción, para xenerar unha vía constructiva de visibilizalo conflicto, para comunicar dende o exemplo o compromiso persoal e colectivo. Trátase dunha vía de acción que nos empodere coma persoas e que tivo importantes precedentes na historia do último século.
Unha das estratexias actuais no marco da desobedencia é a iniciativa “Exerceremos o dereito de rebelión”, posta en marcha o pasado mes de setembro declarando a falta de lexitimidade das institucións do Estado. Mediante o manifesto que deu orixe a esta iniciativa, facilítase o contacto entre persoas que se comprometen coa insumisión ó Estado e a desobedencia a tódalas leies e a tódalas políticas que consideramos inxustas.
A organización da iniciativa xestouse de maneira asamblearia, fomentándolos procesos de construcción colaborativa para facilitar distintas accións de desobedencia e acceso a varias ferramentas que podan guialo proceso. Desta maneira, o encontro periódico en asamleas e o traballo colaborativo a través da rede permitiu que numerosas persoas de diferentes partes do mundo e en especial persoas do Estado español, podan compartir e traballar conxuntamente.
Somos millóns de persoas dispostas a actuar polo que debemos ceibarnos dos nosos medos e inseguridades, para recoñecer públicamente noso compromiso e compartir co noso entorno a experiencia de dignidade, facilitándola liberación de cada unha de nos para vivir coherentemente cos nosos ideais.
Desobediencia económica para a autoxestión
A proposta de Dereito de Rebelión non é soio unha proposta de desobedencia civil coordinada, senon que, ademais, é unha estratexia de acción que quere profundizar nunha vision do mundo comprometida coa autoxestión e a construcción de alternativas ó capitalismo. Por iso xa no manifesto chamamos á resistencia fiscal total ó Estado, para redirixilos impostos hacia a autoxestión fiscal dende as asambleas populares locais, moito mais merecedoras da soberanía que as institucións gubernamentais que someten a poboación. (páx 16)
Dende dereitoderebelión.net coordinouse a creación do manual de desobediencia económica que podedes atopar en : http://www.derechoderebelion.net/manual e actualmente estase iniciando a creación de oficinas de desobedencia económica, coma feramenta de apoio a iniciativas coma a insumisión fiscal, a autoorganización dos deudores, e a insolvencia coma forma de acción (páx 17)

        

Exercerémolo dereito de rebelión. 

Súmate o manifesto dunha nueva dignidade rebelde.

“Cando o goberno viola os dereitos do pobo a Insurrección é para o pobo e para cada porción do pobo, o mais sagrado de seus dereitos e o mais indispensable de seus deberes” (Declaración dos dereitos do home e do cidadán de 1793).
A actual constitución española, dictada polo capital internacional e aprobada a espaldas do pobo, non soio non nos representa, senon que non a recoñecemos coma vinculante para nos.
No seu artigo 135.3 dice que “Os créditos para satisfacelos intereses e o capital da débeda pública das Administracións entenderanse sempre incluido no estado de gastos de seus presupostos e seu pago gozará de prioridade absoluta”.
Coa aprobación sen referendum deste cambio constitucional, demostrouse de maneira definitiva que a soberanía popular non controla o estado, o cal foi secuestrado polo poder económico.
Un goberno que actúa en beneficio dunhes poucos é ilexítimo.
Según o código penal español:.
“Son reos de delito de rebelión os que alzáranse violenta e públicamente para calquera dos fins seguintes:
Derrogar, suspender ou modificar total ou parcialmente a Constitución”
Por elo e dado o carácter precipitado, interesado e antidemocrático desta recente reforma constitucional, podemos determinar, que os delincuentes están no goberno e nas estructuras que o secundan.
O dereito á rebelión, está recoñecido dende fai mais de dous séculos polo estado internacional, a través por exemplo da “Declaración dos dereitos do home e o cidadán” de 1793. Sua función é facer prevalecelo dereito de rebelarse polo ben común, ante situacións coma a que estamos vivindo.
Ante a rebeldía golpista dos de enriba, o dereito de rebelión das de abaixo.
Noso compromiso é co ben común e por iso, seguindo noso deber lexítimo coma cidadáns, declarámonos rebeldes á constitución, insumisos ó Estado e desobedentes a toda autoridade que o represente. É por elo que declarámonos cidadans das asambleas populares e das asambleas de proxectos postcapitalistas nas que participamos. É desta maneira coma exercemos nosa soberanía.
Comprometémonos a facer todo o que esté o noso alcance para construir un novo poder popular que posibilite unha nova sociedade onde as decisións sexan tomadas realmente polo pobo.
Entendemos que trala gran acumulación de indignación que vivimos a mellor forma de recuperala dignidade, é mediante a rebeldía.
Entendemos coma dignidade nosa capacidade de desobedecer leies inxustas e/ou contrarias ó benestar dos pobos.
Por todo elo, comprometémonos co chamento para iniciar e extender unha acción de resistencia fiscal total ó Estado español e hacia aqueles que o controlan coma acción consecuente para demostrar que non pagaremos “suas débedas”, porque non recoñecemos esta constitución. Unha desobediencia fiscal que sirva para alimentala autoxestión das asambleas e dende estas, dar “prioridade absoluta” á financiación participativa dos recursos que consideramos realmente públicos.
Posto que a situación que vivimos no Estado español,é común a moitos paises do mundo e posto que os poderes económicos que mandan son globales, animamos os seres humáns de todo o mundo a afirmar seu dereito de rebelión mediante manifestos coma este.
A resistencia fiscal foi unha das estratexias de desobedencia civil que levou á India hacia a independencia do Imperio británico; agora pode ser unha estratexia clave para independizarnos a todos do capitalismo global.
Xa superamos a fase de indignación, agora somos ¡Unha nova dignidade rebelde!
Mais info 
www.derechoderebelion.net  Onde podes adherirte ó manifesto e as distintas formas de desobedencia civil.

 

Speak Your Mind

*